img

Doğa ve Çevre En Önemli Değerlerimiz
ÇEVRE DUYARLILIĞI

image
Geleceğe, Yaşanabilir Bir Dünya Bırak

Sürdürülebilirlik kavramı insanın bu yeni durumundan kaynaklanmaktadır. Çünkü sürdürülebilirlik yalnızca doğa ve çevre ile ilişkili değildir. Aynı zamanda toplumsal ve ekonomik yönleri de dikkate alınmalıdır.

imageORAL AMBALAJ
img
img
ÇEVRE DUYARLILIĞI

ÇEVREYİ KİRLETMEDEN
DOĞAYI KORUYARAK ÜRETİM YAPMAK MÜMKÜN

Kaynaklar tükendikçe dünyanın el değmemiş doğa parçaları yeni kaynak arayışına kurban edilmektedir. İnsan içinde bulunduğu çıkmazı anladıkça sürdürülebilirlik (sustainability) kavramı daha da önemli hale gelmektedir.

Sürdürülebilirlik kavramı insanın bu yeni durumundan kaynaklanmaktadır. Çünkü sürdürülebilirlik yalnızca doğa ve çevre ile ilişkili değildir. Aynı zamanda toplumsal ve ekonomik yönleri de dikkate alınmalıdır. Yani toplumsal olarak kabul görmeyen ve ekonomik açıdan doyurucu olmayan bir faaliyetin sürdürülmesi beklenemez.

Kuruluşumuzda uygulanan entegre sistem içinde gerçekleşen tüm ürün ve hizmet gerçekleştirme prosesleri çevresel açıdan sürdürülebilir bir gelişmeyi destekler nitelikte gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda “Çevre Yönetim Sistemi” uygulanarak, sistemimizde değişen koşullarda gözden geçirilmekte ve çevre performansımız sürekli olarak arttırılmaya çalışılmaktadır. Sürekli gelişmek için “Çevre Yönetim Sistemi” kurarak belirlediğimiz amaç ve hedef doğrultusunda yönetim programları oluşturulmakta, eğitim, bilgilendirme, denetleme çalışmaları ile sürekliliğini sağlamaktayız.

Tüm üretimlerimiz için bobin ebatlandırma ve ondüla üretimleri kendi bünyemizde yapılmakta, hangi üretimde ne kadar hammadde ihtiyacı var ise o kadar kullanılmaktadır. Kağıttan tasarruf yapıp uygun maliyetler oluştururken, doğaya olan görevimizi de yerine getirmekte, israf etmemekteyiz.

img

#İŞİNRENGİ #ORALAMBALAJ